22/3/07

Ελαιογραφία (8ο μέρος)


"Αλλά και για τη δημιουργία κάθε ζωής, ποιος θα είχε αντίρρηση ότι είναι έργο της σοφίας του Έρωτα, με την οποία γεννιέται και αναπτύσσεται κάθε ζωή; Και όσον αφορά τη δημιουργία στις πρακτικές τέχνες, μήπως δεν ξέρουμε ότι όποιου ο θεός αυτός έγινε δάσκαλος κατέληξε σπουδαίος και διάσημος, κι εκείνος πάλι που δεν τον άγγιξε ο Έρωτας, αφανής;" [Συμπόσιον ή Περί Έρωτος, Πλάτων]

[Painting: Wandering Thoughts by Talantbek Chekirov]

Δεν υπάρχουν σχόλια: